International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2024, Cil. 18(47) 20-40

Güncel Sanatın Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programındaki Yeri

Elif Bakırlı & Enver Yolcu


Benzer Makaleler
Sanat Müzelerinde Öğretme ve Öğrenme Kuramları ve Bu Kuramların Müze Uygulamalarını Oluşturma Şekillendirme ve Dönüştürmeye Yönelik Etkileri

Martina Riedler
Cilt 10 Sayı 19

Öğretmen Adaylarının Öğretim Programına ve Program Rollerine İlişkin İmgeleri

Abdurrahman Şahin & Orhan Kumral
Cilt 7 Sayı 14

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Bloom ve Revize Edilmiş Bloom Taksonomilerine Göre Değerlendirilmesi

Durmuş Burak
Cilt 11 Sayı 21

4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Yakup Doğan & Durmuş Burak
Cilt 12 Sayı 23

Fizik Ders Kitaplarının Modern Fizik Bölümlerinde Son Yıllarda Yapılan Değişimler Hakkında Uzman, Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Karşılaştırılması

Özlem Eryılmaz-Muştu & Ahmet İlhan Şen
Cilt 12 Sayı 24

Sosyal Bilgiler Dersinde Tahmin, Gözlem, Açıklama (TGA) Yönteminin Kullanımı: Örnek Etkinlikler

Adem Beldağ & Mehmet Balcı
Cilt 12 Sayı 24

Resim Çalışmalarında Yaratıcılığın Değerlendirilmesine Yönelik Bir Analitik Rubrik Çalışması

Şenay Baş & Ata Yakup Kaptan
Cilt 12 Sayı 26

2005 ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında (CDÖP) Yapılan Değişikliklerin Karşılaştırılması

Erol Sözen
Cilt 12 Sayı 26

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Türk İslam Bilginleri

Özlem Ulu Kalın
Cilt 12 Sayı 26

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eisner Eğitsel Eleştiri Modeline göre Değerlendirilmesi

Murat İnce & Özlem Kuuk Yavuz
Cilt 12 Sayı 26