International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(31) 422-444

Sınıf Öğretmenlerinin Çevre Eğitimine Yönelik Farkındalıkları

Esra Karakoçan Dev & Nuray Kurtdede-Fidan


Benzer Makaleler
Türkiye'de Çevre Kavramı Bağlamında Yapılan Metafor Çalışmalarının İçerik Analizleri

Mürşet Çakmak
Cilt 12 Sayı 25

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevreye Karşı Tutumlarının ve Çevre Bilgi Seviyelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Neslihan Ültay, Eser Ültay & Salih Kürşat Çilingir
Cilt 13 Sayı 28

K-12 Düzeyindeki Çocukların Dijital Oyun Oynama Süreçlerine İlişkin Ebeveyn Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

Şenay Kocakoyun Aydoğan & Zafer Güney
Cilt 13 Sayı 29

Türkiye’de Erken Çocukluk Döneminde Benlik Kavramı ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Eğitim Tezlerinin İncelenmesi

Nezahathamiden Karaca, Halil Uzun & Münevver Can Yaşar
Cilt 13 Sayı 30

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ekolojik Vatandaşlık Düzeylerinin İncelenmesi

Mehmet Yılmaz, Ferhat Karakaya, Osman Çimen & Merve Adıgüzel
Cilt 13 Sayı 30

Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminde (ÇASEY) Dramatizasyonun Uygulanabilirliği: Bir Etkinlik Örneği

Hüseyin Ulus
Cilt 14 Sayı 31

5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Bibliyoterapi Açısından İncelenmesi

Didem Çetin & Meltem Doğanay
Cilt 14 Sayı 31

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi

Serkan Timur & Mehmet Yılmaz
Cilt 14 Sayı 32

Suriyelilere Yönelik Tehdit Algıları: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Halil Sari
Cilt 14 Sayı 32

İlkokul Öğrencilerinin Sorumluluk Algısı ve Öğrenme Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Araştırma

Hanifi Şekerci
Cilt 14 Sayı 32