International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(28) 107-125

İngilizce Dersinde Basamaklı Öğretim Programının 8. Sınıf Öğrencinin Biliş Ötesi Farkındalığına Etkisi

Sevda Koç Akran, Şengül Yavuz & Bahar Bakır


Benzer Makaleler
Etkili Okul Yöneticisinin Epistemolojik İnançları ve Bu İnançların Öğretmenlerin Mesleki Performansına Etkisine İlişkin Öğretmen Algıları

Yeliz ÖZKAN HIDIROĞLU & Abdurrahman TANRIÖĞEN
Cilt 10 Sayı 19

Beyond the Handicaps: An Ethnographic Analysis of School and Social Lives of Inclusive Students

İsmail EROL, Martina RIEDLER & Mustafa Yunus ERYAMAN
Cilt 10 Sayı 19

Exploring the Gap between Content and Larning Outcomes in Nepalese Technical Educantion

Hari Prasad Nepal
Cilt 9 Sayı 17

In-Service Science Teachers’ Astronomy Misconceptions

Behzat Bektaşlı
Cilt 8 Sayı 15

The Impact of Student and School Characteristics and their Interaction on Turkish Students’ Mathematical Literacy Skills in the Programme for International Student Assessment (PISA) 2003

Çiğdem İş Güzel
Cilt 8 Sayı 15

İl Eğitim Denetmenlerinin İş Yerinde Yalnızlıklarının İncelenmesi

Erkan Tabancalı & Mithat Korumaz
Cilt 8 Sayı 15

Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Mesleki Kabul Alanları Arasındaki İlişkiler

Öznur Erdoğan & Zeynep Meral Tanrıöğen
Cilt 8 Sayı 15

Kimya Eğitiminde Bilgisayar Sunumlarının Etkili Kullanımı ile İlgili Öğrenci Görüşleri ve Algıları

Yalçın Yalaki
Cilt 8 Sayı 15

Yanlış Analiz Envanterinin Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Performanslarının Değerlendirilmesinde Kullanımı

Ayşe Özer & Hakan Dedeoğlu
Cilt 8 Sayı 16

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Eğitimine İlişkin Metaforik Algılarının Kontrol Yaklaşımları Yönünden İncelenmesi

Ali E. Şahin & Dönüş Ulusoy Zaim
Cilt 8 Sayı 16