International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2014, Cil. 8(15) 51-60

Kimya Eğitiminde Bilgisayar Sunumlarının Etkili Kullanımı ile İlgili Öğrenci Görüşleri ve Algıları

Yalçın Yalaki

ss. 51 - 60   |  Makale No: mjer.2014.005

Yayın tarihi: Haziran 01, 2014  |   Okunma Sayısı: 173  |  İndirilme Sayısı: 713


Özet

Bu çalışma 2010 yılı Bahar döneminde büyük bir Orta Anadolu üniversitesinin ilköğretim bölümünde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 77 fen bilgisi öğretmenliği öğrencisi ve 65 sınıf öğretmenliği öğrencisi olmak üzere 142 (51 erkek, 91 bayan) öğrenci katılmıştır. Genel Kimya ve Genel Kimya 4 derslerine katılan öğrencilerin, derslerde kullanılan bilgisayar sunumları ile ilgili görüşleri incelenmiştir. Araştırma sorusu, “genel kimya derslerinde bilgisayar sunumlarının etkili kullanımı ile ilgili öğrenci görüşleri ve algıları nelerdir?” olarak belirlenmiştir. Araştırma metodu olarak eylem araştırması ve veri toplama araçları olarak Likert tipi anket, açık uçlu sorular ve mülakat kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin bilgisayar sunumlarının sınıfta etkili kullanımı ile ilgili belirgin görüş ve algılara sahip oldukları görülmüştür. Bulgular bilgisayar sunumlarının kimya eğitiminde etkili kullanımı ile ilgili önemli öneriler ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Kimya eğitimi, etkili bilgisayar sunumu, öğrenci algısı, eylem araştırması


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Yalaki, Y. (2014). Kimya Eğitiminde Bilgisayar Sunumlarının Etkili Kullanımı ile İlgili Öğrenci Görüşleri ve Algıları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(15), 51-60.

Harvard
Yalaki, Y. (2014). Kimya Eğitiminde Bilgisayar Sunumlarının Etkili Kullanımı ile İlgili Öğrenci Görüşleri ve Algıları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(15), pp. 51-60.

Chicago 16th edition
Yalaki, Yalcin (2014). "Kimya Eğitiminde Bilgisayar Sunumlarının Etkili Kullanımı ile İlgili Öğrenci Görüşleri ve Algıları". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 (15):51-60.

Kaynakça
 1. Alkan, G. B. (2010). Derslerde PowerPoint sunumu: öğrenci algıları. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16 - 18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Ankara [Google Scholar]
 2. Alkan, G. B. (2013). PowerPoint ile işlenen derslere eleştirel bir bakış: öğrenci görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H.U. Journal of Education], 44, 61-72 [Google Scholar]
 3. Aksoy, N. (2003). Eylem araştırması: eğitimsel uygulamaları iyileştirme ve değiştirmede kullanılacak bir yöntem. Kuram ve Uygualmada Eğitim Yönetimi, 36, 474-489 [Google Scholar]
 4. Apperson, J. M., Laws E.L. & Scpansky, J. A. (2006). The impact of presentation graphics on students’ experience in the classroom. Computer & Education, 47, 116-126. [Google Scholar]
 5. Apperson, J. M., Laws E. L. & Scpansky, J.A. (2008). An assessment of student preferences for PowerPoint presentation structure in undergraduate courses. Computer & Education, 50, 148-153 [Google Scholar]
 6. Bogdan, R. & Biklen, S. K. (2003) Qualitative Research For Education, Boston: Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 7. Carr, W. & Kemmis, S. (1986) Becoming Critical. Education, knowledge and action research, Lewes: Falmer. [Google Scholar]
 8. Chen, J. & Lin, T. (2008). Does downloading PowerPoint slides before the lecture lead to better student achievement? The International Review of Economics Education, 7(2), 9-18 [Google Scholar]
 9. Daniels, L., Kane, J. & Rosario, B. (2007). The impact of PowerPoint on student performance, course evaluations, and student preferences in economics courses: an experiment at three institutions. Allied Social Science Association Meeting, January 5 – 7, 2007, Chicago, Illinois. [Google Scholar]
 10. Levasseur, D. G. & Sawyer, J. K. (2006) Pedagogy Meets PowerPoint: A Research Review of the Effects of Computer-Generated Slides in the Classroom, Review of Communication, 6:1-2, 101-123 [Google Scholar]
 11. DenBeste, M. (2003). PowerPoint, Technology and the Web: More than just an overhead projector for the new century? The History Teacher. 36 (4), 491-504 [Google Scholar]
 12. Gelişli, Y. (2009). PowerPoint ile yapılan ders sunumlarının etkililiği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 155-168 [Google Scholar]
 13. Jones, A. M. (2003). The use anda buse of PowerPoint in teaching and learning in life sciences: a personal overview. BEE-J, (2) 04.01.2014 tarihinde http://bio.ltsn.ac.uk/journal/voln/beej-2-3.pdf adresinden erişildi. [Google Scholar]
 14. Kvavik, R.B., Caruso, J.B., & Morgan, G. (2004). ECAR study of students and information technology 2004: Convenience, connection, and control. Boulder, CO: EDUCAUSE Center for Applied Research. 06.01.2014 tarihinde http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ers0405/rs/ers0405w.pdf adresinden erişildi. [Google Scholar]
 15. Levassaur, D. G. & Sawyer, J. K. (2006). Pedagogy meets PowerPoint: A Research Review on the effects of computer-generated slides in the classroom. Review of Communication, 6, 101-123 [Google Scholar]
 16. Mantei, E. J. (2000). Using Internet Class Notes and PowerPoint in the Physical Geology Lecture. Journal of College Science Teaching, 29(5), 301. [Google Scholar]
 17. Rickman, J. & Grudzinski, M. (2000). Student Expectation of information technology use in the classroom. Educause Quarterly, 23(1), 24-30. [Google Scholar]
 18. Smith, M. K. (2007) ‘Action research’, the encyclopedia of informal education. 04.01.2014 tarihinde http://infed.org/mobi/action-research/ adresinden erişildi. [Google Scholar]
 19. Szabo, A. & Hastings, N. (2000). Using IT in the undergraduate classroom: should we replace the blackboard with PowerPoint? Computers & Education, 35, 175-187. [Google Scholar]
 20. Yalaki, Y. (2000). Finding effective ways of using computer presentations in Chemistry education. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Florida Eyalet Üniversitesi, Müfredat ve Öğretim Bölümü, Tallahassee, Florida, ABD. [Google Scholar]
 21. Yılmazel-Şahin, Y.(2009). A comparison of graduate and undergraduate teacher education students’ perceptions of their instructors’ use of Microsoft PowerPoint. Technology, Pedagogy and Education, 18 (3), 361-380 [Google Scholar]