International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2014, Cil. 8(16) 35-46

Yanlış Analiz Envanterinin Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Performanslarının Değerlendirilmesinde Kullanımı

Ayşe Özer & Hakan Dedeoğlu

ss. 35 - 46   |  Makale No: mjer.2014.007

Yayın tarihi: Aralık 01, 2014  |   Okunma Sayısı: 438  |  İndirilme Sayısı: 1302


Özet

Okuma bireyin tüm yaşam alanlarında kullanılan önemli bir beceridir. Bütün okuma programları akıcı okumayı ve okuduklarını anlayabilir öğrenciler yetiştirmeye odaklanmaktadır. Bu nedenle okuma ile sorunları olan öğrencilerin tespit ve onların ihtiyaçları doğrultusunda desteklenmesi gerekir. Bu, uygun yöntemleri seçerek öğrencilerin okuma performanslarının sürekli ve sistematik gözlemi ile elde edilebilir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, öğrencilerin okuma hataları ve bunların olası nedenleri "Running Records" adlı bir okuma performans değerlendirme aracı kullanılarak nitel araştırma paradigması kapsamında incelenmiş ve tartışılmıştır

Anahtar Kelimeler: Yanlış Analizi Envanteri, okuma, anlama, değerlendirme


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ozer, A. & Dedeoglu, H. (2014). Yanlış Analiz Envanterinin Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Performanslarının Değerlendirilmesinde Kullanımı. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(16), 35-46.

Harvard
Ozer, A. and Dedeoglu, H. (2014). Yanlış Analiz Envanterinin Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Performanslarının Değerlendirilmesinde Kullanımı. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(16), pp. 35-46.

Chicago 16th edition
Ozer, Ayse and Hakan Dedeoglu (2014). "Yanlış Analiz Envanterinin Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Performanslarının Değerlendirilmesinde Kullanımı". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 (16):35-46.

Kaynakça
 1. Akyol, H ve Temur, T.(2006). İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin okuma düzeyleri ve sesli okuma hataları. Ekev Akademi Dergisi, 29, 259-274.  [Google Scholar]
 2. Akyol, H. (2008). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi (7.baskı). Ankara:Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 3. Akyol, H. (2014). Türkçe öğretim yöntemleri. (7.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 4. Clay, M. M. (1993). An observation survey of early litearcy achievement. Porstmouth, NH:Heinemann.  [Google Scholar]
 5. Güneş, F. (2014). Türkçe öğretimi: Yaklaşımlar ve modeller. (2.Baskı). Ankara:Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 6. Gündüz, O. ve Şimşek, T. (2011). Uygulamalı okuma eğitimi: El kitabı. Ankara:Grafiker Yayınları.  [Google Scholar]
 7. Johnston, P. H. (2000). Running records: A self tutoring guide. NY:Stenhouse Publishers.  [Google Scholar]
 8. Dağ, N.(2010). Okuma güçlüğünün giderilmesinde 3p metodu ile boşluk tamamlama (cloze) tekniğinin kullanımı üzerine bir çalışma. ankara üniversitesi eğitim bilimleri fakültesi. Özel Eğitim Dergisi, 11(1) 63-74  [Google Scholar]
 9. Emmanuelle, D. (1997). The use of running records in assessing first grade remedial reading students. Yüksek Lisans Tezi (Coldwel College).  [Google Scholar]
 10. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.  [Google Scholar]
 11. Ludlow, B.C.(2001). Using running record as a benchmark reading assessment: reliability in assessing reading progress. Doktora Tezi(Bringham Young University)  [Google Scholar]
 12. Sidekli, S.(2010). ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama becerilerini geliştirme(eylem araştırması). Doktora Tezi. (Gazi Üniversitesi)  [Google Scholar]
 13. Taberski, S.(2000). On solid ground strategies for teaching reading K-3. Heinmann, Portsmout.  [Google Scholar]
 14. TDK (2005). Türkçe sözlük, 10. basım, Ankara: Türk Dil Kurumu.  [Google Scholar]
 15. Uzunkol, E. (2013). Akıcı okuma sürecinde karşılaşılan sorunlarının tespit ve giderilmesine yönelik bir durum çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 70-83.  [Google Scholar]
 16. Yangın, S. ve Sidekli, S. (2005). okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 393- 413.  [Google Scholar]
 17. Yılmaz, M. (2006). ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin sesli okuma hatalarını düzeltmede ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede tekrarlı okuma yönteminin etkisi. Doktora Tezi (Gazi Üniversitesi)  [Google Scholar]
 18. Yılmaz, M. (2008). Kelime tekrar tekniğinin akıcı okuma becerilerini geliştirmeye etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 323-350.  [Google Scholar]
 19. . [Google Scholar]