International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(25) 76-101

Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Fen Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Zeynep Başkan Takaoğlu & Vildan Demir


Benzer Makaleler
Üstkavramsal Öğretim Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık, Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Motivasyon ve Akademik Başarıları Üzerine Etkisi

Nevin Kozcu Çakır, Gökhan Guven & Oğuz Ozdemir
Cilt 12 Sayı 24

Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerin STEM Eğitim Yaklaşımına ve Bir STEM Materyali Olarak Algodoo'ya Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Erhan Şahin
Cilt 12 Sayı 26

Türkiye'de Biyoloji Öğretiminde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Akademisyen Perspektifi

Gülşah Sezen Vekli
Cilt 12 Sayı 26

Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

Filiz Kara & Dilek Çelikler
Cilt 13 Sayı 28

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Günlüklerin Değerlendirilmesine Yönelik Görüşleri

Nur Akcanca & Lale Cerrah Özsevgeç
Cilt 13 Sayı 28

Türkiye’de Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Öğretim Çalışmalarının İçerik Analizi

Zeynel Abidin Yılmaz & Mehmet Diyaddin Yaşar
Cilt 13 Sayı 30

2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Merve Çakır, Emine Bolat & Hülya Dede
Cilt 14 Sayı 31

2012-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Gerçekleştirilen STEM Eğitimi Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Aysegül Ergün
Cilt 14 Sayı 31

Fen Öğrenme Motivasyon Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması

Osman Işın, Hakan Akcay & Hasan Ozgur Kapıcı
Cilt 14 Sayı 31

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Nudar Yurtsever & D. Esra Angın
Cilt 14 Sayı 32