International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 15(38) 74-85

Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerinin Belirlenmesi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Gonca Keser


Benzer Makaleler
Üstkavramsal Öğretim Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık, Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Motivasyon ve Akademik Başarıları Üzerine Etkisi

Nevin Kozcu Çakır, Gökhan Guven & Oğuz Ozdemir
Cilt 12 Sayı 24

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Terminolojide Kullanılan Kavramları Sınıflandırma ve Açıklama Düzeyleri

Mualla Bolat
Cilt 12 Sayı 25

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemi Sorunlarına İlişkin Görüşleri ve Çözüm Önerileri

Hatice Çetin, Murat İbrahim Yazar, Serhat Aydın & Nurullah Yazıcı
Cilt 12 Sayı 25

Öğretmen Adaylarının Fen ve Matematiğe Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Metafor Çalışması

Ayşegül Evren Yapıcıoğlu & Nebiye Korkmaz
Cilt 13 Sayı 29

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ekolojik Vatandaşlık Düzeylerinin İncelenmesi

Mehmet Yılmaz, Ferhat Karakaya, Osman Çimen & Merve Adıgüzel
Cilt 13 Sayı 30

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme, Öğretme, Ölçme-Değerlendirme ve Müfredat Yönelimleri

Erhan Ekici
Cilt 14 Sayı 31

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi

Serkan Timur & Mehmet Yılmaz
Cilt 14 Sayı 32

5-6 Yaş Çocukları için 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-2):  Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Vakkas Yalçın, Ahmet Simsar & Hızır Dinler
Cilt 14 Sayı 32

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Beslenme Konusuna Yönelik Bilgi Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Rabia Acemioğlu & Yakup Doğan
Cilt 14 Sayı 34

İşbirlikli- Argümantasyon Uygulamalarının Çevre Bilimi Dersi Başarısı ve Sorgulama Becerileri Üzerine Etkisi

Seda Okumuş
Cilt 15 Sayı 35