International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 379-406

Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi İçin Bir Başarı Testi Geliştirme Süreci

Çiğdem Suzan Çardak & Kıymet Selvi


Benzer Makaleler
Birleştirme ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarına Etkisi

Aşkın Baydar & Ufuk Şimşek
Cilt 12 Sayı 23

Türkiye'deki Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Araştırmaları: Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İçerik Analizi

Mesut Tabuk, Ahmet Aydın Aydoğdu, Ayşegül Kalyoncu, Deniz İlter Erten, Kübra Arslan, Nisa Kara & Tansu Arslan
Cilt 12 Sayı 25

İlkokullarda Dönüştürülmüş Sınıf Modelinin Matematik Dersindeki Akademik Başarı ve Motivasyona Etkisi

İbrahim Gökdaş & Sena Gürsoy
Cilt 12 Sayı 26

Portfolyo ve Başarı Testi Puanlarıyla Başarının Değerlendirilmesi 

Fisun Bozkurt
Cilt 13 Sayı 27

Ortaokul Beşinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Kesirler Ünitesinin Değerlendirilmesi

Çağlar Naci Hıdıroğlu & İbrahim Tuncel
Cilt 13 Sayı 27

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının 6. sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi

Serkan Timur, Fatih Doğan, Nagihan İmer Çetin, Betül Timur & Rüveyda Işık
Cilt 13 Sayı 30

Elektronik Görsel Sözlük Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Sözcük Öğretimi Başarısı Üzerine Etkisi

Aslı Maden
Cilt 14 Sayı 31

BİLSEM’deki Özel Yetenekli Öğrencilerde ve Örgün Eğitimdeki Öğrencilerde Bant Karikatürleriyle Desenlenmiş Örnek Olay Yönteminin Sosyal Bilgiler Dersinde Başarıya Etkisi

Betül Akyürek Tay & Mehmet Ali Çakmak
Cilt 14 Sayı 33

Matematik Öğretiminde Robotik Etkinlikler Kullanılmasının Başarıya Etkisi

Yücel Tekin & Hafize Keser
Cilt 14 Sayı 34

Öğretmen Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersindeki Akademik Başarıları İle Düşünme Stilleri Arasındaki İlişkiler

Berfu Kızılaslan Tunçer & Remzi Yavaş Kıncal
Cilt 14 Sayı 34