International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2023, Cil. 17(43) 20-36

Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Sosyal Uyum ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

Merve Melikoğlu & Ahmet Bedel


Benzer Makaleler
Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnanç, Üst Bilişsel Farkındalık ve Fen Öz Yeterlik Algısının Fen Bilimleri Başarısına Etkisinin İncelenmesi

Mustafa Uğraş
Cilt 12 Sayı 24

Türkiye'deki Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Araştırmaları: Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İçerik Analizi

Mesut Tabuk, Ahmet Aydın Aydoğdu, Ayşegül Kalyoncu, Deniz İlter Erten, Kübra Arslan, Nisa Kara & Tansu Arslan
Cilt 12 Sayı 25

STEM: Öğretmenlerin Metaforik Algıları

Kadriye Begüm Doğruyol Aladak, Seraceddin Levent Zorluoğlu & Melek Dönmez Yapucuoğlu
Cilt 12 Sayı 26

Sınıf Dışı Ortamların Öğrencilerin Bilişüstü Becerilerine ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Murat Genç & Benzegül Durak
Cilt 12 Sayı 26

Bağlaşık Öğretimle İlgili Yapılan Doktora Tezlerin İçerik Analizi

Özden Demirkan
Cilt 13 Sayı 27

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öncesi ve Sonrası Öğretmen Adaylarının İdeal Öğretmen Algıları

Gülgün Bangir Alpan, Özden Demirkan, Gürcü Koç-Erdamar, Nevriye Yazçayır & Gülçin Saraçoğlu
Cilt 13 Sayı 27

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma ve Çözme Becerileri İle Akademik Benlik Durumları

Yasemin Deringöl
Cilt 13 Sayı 29

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının 6. sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi

Serkan Timur, Fatih Doğan, Nagihan İmer Çetin, Betül Timur & Rüveyda Işık
Cilt 13 Sayı 30

Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarının, Genel Yeteneklerinin ve Akademik Öz-Yeterliklerinin Sosyoekonomik Özellikleri Açısından İncelenmesi

İbrahim Dadandı & Hikmet Yazıcı
Cilt 13 Sayı 30

Lisans Öğrencilerinin Üst Bilişsel Okuma Farkındalıkları: Çeşitli Değişkenlere Göre Bir İnceleme

H. Şenay Şen
Cilt 13 Sayı 30