International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2022, Cil. 16(41) 0-0

Issue Information


Benzer Makaleler
Sınıf Öğretmenlerinin Öğretme-Öğrenme Anlayışları ve Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışları Arasındaki İlişkiler

Necla EKİNCİ
Cilt 10 Sayı 19

Etkili Okul Yöneticisinin Epistemolojik İnançları ve Bu İnançların Öğretmenlerin Mesleki Performansına Etkisine İlişkin Öğretmen Algıları

Yeliz ÖZKAN HIDIROĞLU & Abdurrahman TANRIÖĞEN
Cilt 10 Sayı 19

Academic Procrastination: The Role of Metacognitive Awareness and Educational Stress

Özkan ÇİKRIKCİ
Cilt 10 Sayı 19

Examination of Relationships between Preservice Teachers' Confidence in Technological Pedagogical Content Knowledge and Learning Strategies

Şenol ŞEN & Senar TEMEL
Cilt 10 Sayı 19

Sanat Müzelerinde Öğretme ve Öğrenme Kuramları ve Bu Kuramların Müze Uygulamalarını Oluşturma Şekillendirme ve Dönüştürmeye Yönelik Etkileri

Martina Riedler
Cilt 10 Sayı 19

Beyond the Handicaps: An Ethnographic Analysis of School and Social Lives of Inclusive Students

İsmail EROL, Martina RIEDLER & Mustafa Yunus ERYAMAN
Cilt 10 Sayı 19

Learning as a Fuzzy Structure: New Challenges for Educational Evaluation

José A. González C. & Ronald A. Manríquez P.
Cilt 9 Sayı 17

Metacognitive Awareness and its Impact on Study Strategies in An Online Learning Context

Maria de Fátima Goulão
Cilt 9 Sayı 17

The Effect of Graphic Symbol Learning Environments On Verbal Problem Solving Skills Of Hearing-Impaired Students

Yasemin Karal, Hasan Karal, Lokman Şılbır, Ekrem Bahçekapılı & Murat Aatasoy
Cilt 9 Sayı 17

Exploring the Gap between Content and Larning Outcomes in Nepalese Technical Educantion

Hari Prasad Nepal
Cilt 9 Sayı 17