International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 407-426

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eisner Eğitsel Eleştiri Modeline göre Değerlendirilmesi

Murat İnce & Özlem Kuuk Yavuz


Benzer Makaleler
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıkları ve Bilimsel Yayınlara İlişkin Görüşlerinin Bir Kitap Fuarı Gezi Etkinliği Kapsamında İncelenmesi

Ümit İzgi Onbaşılı
Cilt 12 Sayı 23

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretimini Kolay Buldukları ve Zorlandıkları Üniteler

Halil Tokcan & Yavuz Topkaya
Cilt 12 Sayı 23

Okullarda Entelektüel Sermaye: Öğretmen Görüşleri

Fatma Köybaşı
Cilt 12 Sayı 23

Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (1987-2017)

Berna Karakoç, Esen Turan Özpolat & Kevser Kara
Cilt 12 Sayı 24

Öğretmenlerin Öğretmeye Yönelik Metaforik Algıları

Seher Çetinkaya & Menekşe Eskici
Cilt 12 Sayı 24

Türkiye'deki Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Araştırmaları: Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İçerik Analizi

Mesut Tabuk, Ahmet Aydın Aydoğdu, Ayşegül Kalyoncu, Deniz İlter Erten, Kübra Arslan, Nisa Kara & Tansu Arslan
Cilt 12 Sayı 25

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemi Sorunlarına İlişkin Görüşleri ve Çözüm Önerileri

Hatice Çetin, Murat İbrahim Yazar, Serhat Aydın & Nurullah Yazıcı
Cilt 12 Sayı 25

İki Dilli Türkçe Öğretmenlerinin Türkçeye İlişkin Metaforik Algıları: Makedonya Örneği

Gülnur Aydın
Cilt 12 Sayı 25

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması II Dersine İlişkin Görüşleri

Funda Eryılmaz Ballı, Merve Müldür & Ayşegül Büyükkarcı
Cilt 12 Sayı 25

Önlisans Öğrencilerin Kodlama Eğitiminde Robotik Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Görüşleri

Ebru Yılmaz İnce
Cilt 12 Sayı 25