International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

MJER'e Makale Gönder

MJER dergisinde yayınlanan tüm makaleler yazım usulü ve şekli American Psychological Association Publication Manual (6th ed.) uygun olmalıdır. Makalenin özet metni 150 - 300 kelime arasında olmalıdır. Makale Türkçe ise 600-1200 kelime arası geniş ingilizce özet yer almalıdır. Geniş özet içccedil;erisinde araştırma yöntemi, katılımcılar, bulgular ve sonuçlara yönelik içerik yer almalıdır. Tablo ve kaynakçalar APA stilinde yazılmalıdır. Makale Word formatında (.doc, .docx) yazılmalı 12 punto Times New Roman ve 1 satır genişliğinde olmalıdır.  Makalenin 30 sayfadan fazla olmaması önerilmektedir. Makalenin başka bir dergi tarafından kabul edilmemiş, tamamı veya bir kısmı yayınlanmamış olmalıdır. Makale tam metin dosyasında yazar bilgileri yer almamalıdır.

Yazar bilgileri içeren ayrı bir dosya, makale dosyaları alanına türü  "Editör için ek dosya" seçilerek yüklenmelidir. Bu dosya içerisinde yazarların adı, soyadı, ünvanı, kurumu, bölümü, eposta ve telefon bilgisi ile kısa özgeçmiş metinleri ve makale bildiri olarak sunulmuşsa veya tezden üretilmiş ise bu bilgiler yer almalıdır.

ULAKBİM TR Dizin 2019 yayıncılık ilkeleri gereği makalesi kabul edilen tüm yazarlarımızın ORCID numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle kayıt sonrası Yazar Ekranından eJournal hesabınız ile ORCID numaranızı eşleştiriniz.

Gönderilen makaleler editör tarafından incelenerek en az iki alan uzmanı hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından editör hakem değerlendirmesini göz önüne alarak makale hakkında nihai kararı vermektedir. Kabul edilen makaleler editörün uygun gördüğü sayıda yayımlanmaktadır.

Tüm makaleler online makale yönetim sistemi olan e-Journal Management System üzerinden toplanmaktadır. Makalenin gönderim, değerlendirme, hakem vb. tüm süreçleri bu yazılım üzerinden yürütülmektedir. Makale yayınlanmadan önce intihal programına tabi tutulmaktadır.

MJER 'de değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmalar sırasıyla; intihal kontrolünün yapılması, kaynakça düzenlemesi, gönderme ve atıf kontrolü, mizanpaj ve dizgisinin yapılması, DOI numarasının verilmesi ve erken görünüme açılması süreçlerinden geçer. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda yayınlanır.

MJER gönderilen her makale için Kabul / Red şartı aranmaksızın 350 TL "Makale İşlem Ücreti" almaktadır. İşlem ücreti ödenmesini takiben makalelerin değerlendirme süreçleri başlatılacak olup, makalenin red edilmesi veya geri çekilmesi durumlarda işlem ücreti iade edilmeyecektir. Makale İşlem Ücreti, makale gönderiminin ardından ilgili makaleye sistem üzerinden tanımlanacak olup, Kredi kartı ile online sistem üzerinden ödeme kabul edilmektedir. Havale/EFT vb. başka ödeme yöntemleri kabul edilmemektedir.

İntihal Denetimi

MJER yayın etiği gereği "Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"nden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her çalışmanın Türkçe ve İngilizce nüshaları yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından intihal denetiminden geçirilir. Denetim kapsamında oluşan maddi sorumlulular yazar(lar)a aittir.

Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri

MJER makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Bu bağlamda intihal denetimi ve kaynakça düzenlemesi tamamlanan çalışmaların sayfa düzeni ve dizgisi yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından gerçekleştirilir. Sayfa düzeni ve baskı kopyasının hazırlanmasına ilişkin maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir.

Makale göndermek için tıklayınız


12.309 defa okundu.