International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Most Viewed

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kanıt Temelli Öğrenme Uygulamaları

Fisun Bozkurt

ss. 334 - 353   |  DOI: 10.29329/mjer.2018.147.18   |   Okunma Sayısı: 6090  |  İndirilme Sayısı: 2819

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Türk İslam Bilginleri

Özlem Ulu Kalın

ss. 330 - 346   |  DOI: 10.29329/mjer.2018.172.17   |   Okunma Sayısı: 3978  |  İndirilme Sayısı: 3058

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların “Oyun” ve “Açık Alan (Bahçe)” Etkinlikleri İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi ve Örnek Bir Bahçe Düzenleme Çalışması

Nalan Arabacı & Şenel Çıtak

ss. 28 - 43   |   Okunma Sayısı: 3694  |  İndirilme Sayısı: 2641

Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi İçin Bir Başarı Testi Geliştirme Süreci

Çiğdem Suzan Çardak & Kıymet Selvi

ss. 379 - 406   |  DOI: 10.29329/mjer.2018.172.19   |   Okunma Sayısı: 2923  |  İndirilme Sayısı: 1984

Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Fen Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Zeynep Başkan Takaoğlu & Vildan Demir

ss. 76 - 101   |  DOI: 10.29329/mjer.2018.153.5   |   Okunma Sayısı: 2081  |  İndirilme Sayısı: 1427

Norveç ve Türkiye Eğitim Sistemleri ile Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması

Barış Avcı & Banu Yücel Toy

ss. 39 - 59   |  DOI: 10.29329/mjer.2018.153.3   |   Okunma Sayısı: 1947  |  İndirilme Sayısı: 1728

Öğretim Üyelerinin Türk Sporunun Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çözümleme

Ebru Araç Ilgar & Bekir Barış Cihan

ss. 702 - 722   |  DOI: 10.29329/mjer.2019.185.34   |   Okunma Sayısı: 1883  |  İndirilme Sayısı: 1273

Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

Filiz Kara & Dilek Çelikler

ss. 198 - 213   |  DOI: 10.29329/mjer.2019.202.12   |   Okunma Sayısı: 1686  |  İndirilme Sayısı: 1454

Emergent Trends and Research Topics in Language Testing and Assessment

Tuğba Elif Toprak Yıldız

ss. 66 - 81   |  DOI: 10.29329/mjer.2019.202.4   |   Okunma Sayısı: 1605  |  İndirilme Sayısı: 1059

Sosyal Uyum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması

Fatih Aydoğdu & Figen Gürsoy

ss. 1 - 20   |  DOI: 10.29329/mjer.2020.234.1   |   Okunma Sayısı: 1386  |  İndirilme Sayısı: 1303