International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 664-681

Lisansüstü Eğitime Giriş Ölçütlerinin Ağırlandırılma Oranları Gerçekçi Mi?

Erkan Hasan Atalmış

ss. 664 - 681   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.32   |  Makale No: MANU-1901-15-0001.R1

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 218  |  İndirilme Sayısı: 805


Özet

Lisansüstü eğitimin amacı; insanların kültür ve bilgi birikiminin arttırılmasının yanı sıra bilimin üretilmesi, toplumsal ve eğitimsel sorunların ortaya çıkarılarak bu sorunlara çözüm önerileri getirilmesidir. Bu bağlamda, lisansüstü eğitimin amacına hizmet etmesi ve istenen kaliteye ulaşması için geçerli ve güvenilir giriş ölçütlerin belirlenmesinin yanında bu ölçütlerin ağırlık oranlarının belirlenmesi oldukça önemli bir husustur. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de lisansüstü öğrenci seçiminde ölçüt olarak kullanılan ALES başarı puanı (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav), lisans mezuniyet ortalaması ve mülakat sınavı başarı puanları ölçütlerinin ağırlıklandırılma oranlarının bu ölçütlerin lisansüstü öğrenci alımına etki derecelerine uyumlu olup olmadığını göstermektedir. Diğer bir ifade ile lisansüstü eğitime giriş ölçütlerinin ağırlandırılma oranları gerçekçi olup olmadığını araştırmaktır. Bu bağlamda, lisansüstü öğrenci seçiminde farklı dönemlerde ve farklı oranlarda ağrlıklıklandırılmış ölçütler kullanan Türkiye’ de bir devlet üniversitesi araştırma örneklemi olarak seçilmiştir. Bu örneklemden elde edilen veriler kullanılarak yapılan lojistik regresyon modelleri sonucunda lisansüstü eğitime öğrenci seçimine en büyük etkininin mülakat, en küçük etkinin ise ALES sınavının olduğu bulunmuş, bu durumumun lisansüstü öğrenci seçiminde kullanılan bu ölçütlerin gerçek ağırlıklandırılmış oranı ile parallel olmadığı görülmüştür. Çalışmanın sonunda, Türkiye’deki lisansüstü eğitime giriş ölçütleri olarak kullanılan ALES başarı puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavı başarı puanının söz konusu programlara öğrenci alımı sürecinde ağırlık oranlarının belirlenmesinde dikkate alınması gereken ilkelerin ne olmaları gerektiği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: ALES, lisansüstü alım ölçütleri, lojistik regresyon, mülakat sınavı, not ortalaması


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Atalmis, E.H. (2019). Lisansüstü Eğitime Giriş Ölçütlerinin Ağırlandırılma Oranları Gerçekçi Mi? . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 664-681. doi: 10.29329/mjer.2019.185.32

Harvard
Atalmis, E. (2019). Lisansüstü Eğitime Giriş Ölçütlerinin Ağırlandırılma Oranları Gerçekçi Mi? . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 664-681.

Chicago 16th edition
Atalmis, Erkan Hasan (2019). "Lisansüstü Eğitime Giriş Ölçütlerinin Ağırlandırılma Oranları Gerçekçi Mi? ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):664-681. doi:10.29329/mjer.2019.185.32.

Kaynakça
 1. Bedsole, C. B. (2013). Apples to Apples?: Comparing the Predictive Validity of the GMAT and GRE for Business Schools, and Building a Better Admissions Formula. Doctoral dissertation, University of Georgia. [Google Scholar]
 2. Benligiray, S. (2009). Türkiye’de insan kaynakları yönetimi alanında yapılan lisansüstü tezler ve bu tezlerde incelenen temaların analizi: 1983-2008 dönemi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 167-197. [Google Scholar]
 3. Bozan, M. (2012). Lisansüstü eğitimde nitelik arayışları. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 177-187. [Google Scholar]
 4. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel  [Google Scholar]
 5. araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 6. Çıkrıkçı-Demirtaşlı, N. (2002). Lisansüstü eğitim programlarına girişte lisansüstü eğitimi giriş sınavı (LES) sonucunun ve diğer ölçütlerin kullanımına ilişkin bir tarama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 61-70. [Google Scholar]
 7. Çoruk, A., Çağatay, Ş. M., & Öztürk, H. (2015). Enrollment and Attendance Problems in Graduate Education. Uşak Üniversity Jounal of Social Sciences,, 9(1), 165-178 [Google Scholar]
 8. Davis, D., Dorsey, J. K., Franks, R. D., Sackett, P. R., Searcy, C. A., & Zhao, X. (2013). Do racial and ethnic group differences in performance on the MCAT exam reflect test bias?. Academic Medicine, 88(5), 593-602. [Google Scholar]
 9. Deis, M. H., & Kheirandish, R. (2010). What is a better predictor of success in an MBA program: work experience or the GMAT?. Academy of Educational Leadership Journal, 14(3), 91. [Google Scholar]
 10. Eddey, P., & Baumann, C. (2009). Graduate business education: Profiling successful students and its relevance for marketing and recruitment policy. Journal of Education for Business, 84(3), 160-168. [Google Scholar]
 11. Fairfield-Sonn, J. W., Kolluri, B., Singamsetti, R., & Wahab, M. (2010). GMAT and other determinants of GPA in an MBA program. American Journal of Business Education, 3(12), 77.  [Google Scholar]
 12. Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications. [Google Scholar]
 13. Frankel, J.R. & Wallen, N.E. (2009). How to design and evaluate research in education. New York:  [Google Scholar]
 14. McGrawHill. [Google Scholar]
 15. Fu, Y. (2012). The effectiveness of traditional admissions criteria in predicting college and graduate success for American and international students. Doctoral dissertation, University of Arizona. [Google Scholar]
 16. Gropper, D. (2007). Does the GMAT Matter for Executive MBA Students? Some Empirical Evidence.Academy of Management Learning & Education, 6(2), 206-216.  [Google Scholar]
 17. Gupta, A., & Turek, J. (2015). Empirical investigation of predictors of success in an MBA programme. Education+ Training, 57(3), 279-289. [Google Scholar]
 18. Gür, R., & Gülleroğlu, H. D. (2015). TÜBİTAK Bursiyer Belirleme Puanlarının Bursiyerlerin Yüksek Lisans Genel Akademik Başarılarını Yordama Gücü. İlköğretim Online, 14(4), 1428-1438. [Google Scholar]
 19. Hansen, M. J., & Pozehl, B. J. (1995). The effectiveness of admission criteria in predicting achievement in a master's degree program in nursing. Journal of Nursing Education, 34(9), 433-437. [Google Scholar]
 20. Hazut, K., Romem, P., Malkin, S., & Livshiz‐Riven, I. (2016). Computerized test versus personal interview as admission methods for graduate nursing studies: A retrospective cohort study. Nursing & Health Sciences, 18(4), 503-509. [Google Scholar]
 21. Kılıç, S. (2015). Yüksek Lisans Başarısı ile Yüksek Lisansa Giriş Kriterleri Arasındaki İlişki: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Örneği. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 5(3), 285-291. [Google Scholar]
 22. Kogar, H., & Sayin, A. (2014). Analysis in the Accuracy of Classification in Students' Graduate School Entrance. Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 47(1), 171. [Google Scholar]
 23. Kuncel, N. R., Hezlett, S. A., & Ones, D. S. (2001). A comprehensive meta-analysis of the predictive validity of the graduate record examinations: implications for graduate student selection and performance. Psychological bulletin, 127(1), 162. [Google Scholar]
 24. Kuncel, N. R., & Hezlett, S. A. (2007). Standardized tests predict graduate students’ success. Science, 315, 1080–1081. [Google Scholar]
 25. Kurt, Y. & Atalmış, E.H. (2018). Türkiye’deki üniversitelerin lisansüstü alım ölçütlerin  [Google Scholar]
 26. araştırılması. Al Farabi II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mersin, Türkiye [Google Scholar]
 27. Lahib, S. (2016). Testing Tensions: The Use of English Language Proficiency Tests for the Admission of Ontario High School Applicants to One Ontario University. Master Thesis, The University of Western Ontario. [Google Scholar]
 28. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. (2016). T.C. Resmi Gazete, 29690, 20 Nisan 2016. [Google Scholar]
 29. Nayır, F. (2011). Eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrenim görmekte olan müfettiş, okul yöneticisi ve öğretmenlerin sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 199-222. [Google Scholar]
 30. Ortega, K. H., Burns, S. M., Hussey, L. C., Schmidt, J., & Austin, P. N. (2013). Predicting success in nurse anesthesia programs: an evidence-based review of admission criteria. AANA journal, 81(3), 183-189. [Google Scholar]
 31. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) (2001). 2000-2001 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı. Ankara, Türkiye. [Google Scholar]
 32. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) (2005). 2004-2005 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı. Ankara, Türkiye. [Google Scholar]
 33. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) (2008). 2007-2008 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı. Ankara, Türkiye. [Google Scholar]
 34. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) (2012). 2011-2012 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı. Ankara, Türkiye. [Google Scholar]
 35. Özkan, Y. Ö. (2016). Üniversite Mezuniyet Notları ve Dönüşüm Tablolarında Yaşanan Kaos. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 71-76. [Google Scholar]
 36. Özmen, Z. M., & Güç, F. A. (2013). Doktora eğitimi ile ilgili yaşanan zorluklar ve baş etme stratejileri: Durum çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. [Google Scholar]
 37. Özmenteş, G. & Özmenteş, S. (2005). Buca eğitim fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı yüksek lisans öğrencilerinin lisanüstü eğitimden beklentileri ve yüksek lisans programı ile ilgili görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (Özel Sayı 1: Lisansüstü Eğitim), 247-255. [Google Scholar]
 38. Kilmen, S. (2007). Lisansüstü eğitimi giriş sınavının ve lisans diploma notunun yüksek lisans başarısını yordama gücü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 177-189. [Google Scholar]
 39. Piffer, D., Ponzi, D., Sapienza, P., Zingales, L., & Maestripieri, D. (2014). Morningness eveningness and intelligence among high-achieving US students: Night owls have higher GMAT scores than early morning types in a top-ranked MBA program. Intelligence, 47, 107-112. [Google Scholar]
 40. Schwager, I. T., Hülsheger, U. R., Bridgeman, B., & Lang, J. W. (2015). Graduate Student Selection: Graduate record examination, socioeconomic status, and undergraduate grade point average as predictors of study success in a western European University. International Journal of Selection and Assessment, 23(1), 71-79. [Google Scholar]
 41. Selcuk, G. (2018). Turkce Ogretmen Adaylarinin Ogretim Teknolojileri ve Materyal Tasarimi  [Google Scholar]
 42. Dersine Iliskin Metaforik Algilarinin Incelenmesi. Akdeniz Egitim Arastirmalari Dergisi, 12(26), 526-543. doi: 10.29329/mjer.2018.172.26 [Google Scholar] [Crossref] 
 43. Sevinç, B. (2001). Türkiye’de lisansüstü eğitim uygulamaları, sorunlar ve öneriler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 34(2), 125- 137. [Google Scholar]
 44. Siegert, K. (2008) Executive education: predicting student success in Executive MBA programs. The Journal of Education for Business, Vol. 83, No. 4, pp.221–226 [Google Scholar]
 45. Tokat, E. (2004). Lisansüstü eğitimi giriş sınavı ve diğer kabul ölçülerin yordama geçerliğine ilişkin bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 46. Yang, B. & Lu, D.R. (2001). Predicting academic performance in management education: an empirical investigation of MBA success. Journal of Education for Business, Vol. 77, No. 1, pp.15–20. [Google Scholar]
 47. Young, J. W., Klieger, D., Bochenek, J., Li, C., & Cline, F. (2014). The Validity of Scores from the GRE® revised General Test for Forecasting Performance in Business Schools: Phase One. ETS Research Report Series, 2014(2), 1-10. [Google Scholar]
 48. Yuksekogretim İstatistikleri (2016a). ÖĞRENİM DÜZEYLERİ VE BİRİMLERE GÖRE YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI, 2015-2016, Retrieved from https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2016/2016_T104.pdf  [Google Scholar]
 49. Yuksekogretim İstatistikleri (2016b). MEZUN SAYILARI ÖZET TABLOSU, 2014-2015, Retrieved from https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2016/2016_M1.pdf [Google Scholar]