International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(24) 272-293

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tasarım Temelli Öğrenmeye Yönelik Görüşleri

Bekir Yıldırım

ss. 272 - 293   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.147.15   |  Makale No: MANU-1803-17-0002.R1

Yayın tarihi: Temmuz 27, 2018  |   Okunma Sayısı: 755  |  İndirilme Sayısı: 1104


Özet

Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının tasarım temelli öğrenmeye yönelik görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 22 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Durum çalışma deseni olarak yürütülen bu çalışma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 6 haftada (haftada 2 saat) tamamlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Tasarım Temelli Öğrenme Görüşme Formu” kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz basamaklarına uygun olarak analiz edilmiştir. Tasarım temelli öğrenme uygulamaları sonucunda öğretmen adaylarının tasarım temelli öğrenme uygulamalarına ve mühendislik, mühendis ve tasarıma yönelik olarak düşüncelerinin olumlu yönde değiştiği tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının tasarım temelli öğrenme uygulamalarının derslerde kullanılmasının önemli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler tasarım temelli öğrenmenin yaratıcılık, hayal gücü, merak, özgüven, sorumluluk, empati gibi birçok özelliğinin geliştirdiğini ifade etmişlerdir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tasarım Temelli Öğrenme, Durum Çalışması, Mühendislik


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Yildirim, B. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tasarım Temelli Öğrenmeye Yönelik Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), 272-293. doi: 10.29329/mjer.2018.147.15

Harvard
Yildirim, B. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tasarım Temelli Öğrenmeye Yönelik Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), pp. 272-293.

Chicago 16th edition
Yildirim, Bekir (2018). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tasarım Temelli Öğrenmeye Yönelik Görüşleri". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (24):272-293. doi:10.29329/mjer.2018.147.15.

Kaynakça
 1. Apedoe, X. S., Reynolds, B., Ellefson, M. R., & Schunn, C. D. (2008). Bringing engineering design into high school science classrooms: the heating/cooling unit. Journal of Science Education and Technology, 17(5), 454-465. [Google Scholar]
 2. Bozkurt- Altan, E., Yamak, H., & Buluş- Kırıkkaya, E. (2016). Hizmetöncesi öğretmen eğitiminde FETEMM eğitimi Uygulamaları: Tasarım temelli fen eğitimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232. [Google Scholar]
 3. Capraro, R. M., Capraro, M. M. ve Morgan, J. (Eds.). (2013). Project-based learning: an integrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) approach (2nd ed.). Rotterdam: Sense. [Google Scholar]
 4. Crismond, D. (2001). Learning and using science ideas when doing investigate-and-redesign tasks: A study of naive, novice, and expert designers doing constrained and scaffolded design work. Journal of Research in Science Teaching, 38(7), 791–820. [Google Scholar]
 5. Cotabish, A., Dailey, D. Robinson, A. ve Hunghes, G., (2013). The effects of a STEM intervention on elementary students’ science knowledge and skills. School Science and Mathematics, 113(5), 215-226. [Google Scholar]
 6. Cunningham, C. M., Lachapelle, C. ve Lindgren-Streicher, A. (2005). Assessing elementary school students’ conceptions of engineering and technology. Retrieved from:http://engineering.nyu.edu/gk12/ampscbri/pdf/Assessing%20Elementary%20School%20Students%20Conceptions%20of%20Engineering%20and%20Technology.pdf. [Google Scholar]
 7. Dass, P.M. (2015). Teaching STEM effectively with the learning cycle approach. K- 12 STEM Education, 1(1), 5-12. [Google Scholar]
 8. Doppelt, Y., Mehalik, M.M., Schunn, C.D., Silk, E., & Krysinski, D. (2008). Engagement and achievements: A case study of design-based learning in a science context. Journal of Technology Education, 19(2), 22–39. [Google Scholar]
 9. Eleffson, M.R., Brinker, R. A., Vernacchio, V. J., & Schuun, C. D. (2008). Design-based learning for biology. Biochemistry and Molecular Biology Education, 36(4), 292-298.  [Google Scholar]
 10. Eshach, H. (2006). Science literacy in primary schools and pre-schools. Dordrecht, the Netherlands: Springer. [Google Scholar]
 11. Fralick, B., Kearn, J., Thompson, S. ve Lyons, J. (2009). How middle schoolers draw engineers and scientists. Journal of Science Education and Technology, 18(1), 60-73. [Google Scholar]
 12. Felix, A. L. (2010). Design-based science for STEM student recruitment and teacher professional development.Retreved from: https://www.asee.org/documents/sections/middle-atlantic/fall-2010/01-Design-Based-Science-for-STEM-Student-Recruitment-and-Teache.pdf  [Google Scholar]
 13. Fortus, D., Dershimer, R. C., Krajcik, J. S., Marx, R. W., & Mamlok-Naaman, R. (2004). Design-based science and student learning. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 1081-1110. [Google Scholar]
 14.  Fortus, D., Krajcik, J. S., Dershimer, R. C., Marx, R. W. & Mamlok-Naaman, R. (2005). Design-based science and real-world problem-solving. International Journal of Science Education, 27(7), 855-879 [Google Scholar]
 15. Gómez Puente, S.M., van Eijck M., & Jochems W. (2011). Towards characterizing design based learning in engineering education: A review of the literature. European Journal of Engineering Education, 36(2), 137–149. [Google Scholar]
 16. Gökbayrak, S., & Karışan, D. (2017). Altıncı sınıf öğrencilerinin FETEMM temelli etkinlikler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3, 2-17. [Google Scholar]
 17. Hacıoğlu, Y. (2017). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi temelli etkinliklerin fen bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.  [Google Scholar]
 18. Hacıoğlu, Y., Yamak, H. & Kavak, N. (2016). Mühendislik tasarım temelli fen eğitimi ile ilgili öğretmen görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 807-830. [Google Scholar]
 19. Hacıoğlu, Y., Yamak, H, & Kavak, N. (2017). The Opinions of prospective science teachers regarding STEM Education: The engineering design based science education. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37 (2), 649-684. Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/issue/30949/335366  [Google Scholar]
 20. Han, S., Capraro, R., ve Capraro, M. M. (2014). How science, technology, engineering, and mathematics (STEM) project-based learning (PBL) affects high, middle, and low achievers differently: The impact of student factors on achievement. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(5), 1089-1113. [Google Scholar]
 21. Hjalmarson, M., Diefes-Dux, H. A., & Moore, T. (2008). Designing model development sequences for engineering. In, J. Zawojewski, K. Bowman, & H. A. Diefes-Dux (Eds.), Mathematical modeling in engineering education: Designing experiences for all students. Roterdam, the Netherlands: Sense Publishers. [Google Scholar]
 22. Householder, D. L., & Hailey, C. E. (2012). Incorporating engineering design challenges into STEM courses. NCETE Publications. Retrieved from: http://digitalcommons.usu.edu/ncete_publications/166.  [Google Scholar]
 23. Hsu, M. C., Purzer, S. ve Cardella, M. E. (2011). Elementary teachers’ views about teaching design, engineering, and technology. Journal of Pre-College Engineering Education Research, 1(2), 31-39. [Google Scholar]
 24. Irkıçatal, Z. (2016). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) içerikli okul sonrası etkinliklerin öğrencilerin başarılarına ve FeTeMM algıları üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi, Antalya. [Google Scholar]
 25. Kolodner, J. L., Camp, P. J., Crismond, D., Fasse, B., Gray, J. & Holbrook, J. (2003). Problem-based learning meets case-based reasoning in the middle-school science classroom: Putting Learning by Design into practice. Journal of the Learning Sciences, 12(4), 495. [Google Scholar]
 26. Lambert, M., Diefes-Dux, H.A., Beck, M., Duncan, D., Oware, E., & Nemeth, R. (2007). What is engineering?: An exploration of P-6 grade teachers’ perspectives. In Proceedings of ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference. Milwaukee, WI. [Google Scholar]
 27. Lartson, C. A. (2013). Effects of design-based science instruction on science problem solving competency among different groups of high-school traditional chemistry students. Unpublished doctoral dissertation, University of Colorado, Colorado.  [Google Scholar]
 28. Lewis, T. (2006). Design and inquiry: bases for an accommodation between science and technology education in the curriculum?. Journal of Research in Science Teaching, 43(3), 255-281. [Google Scholar]
 29. Mehalik, M. M., Doppelt, Y. & Schuun, C. D. (2008), Middle-School Science Through Design-Based Learning versus Scripted Inquiry: Better Overall Science Concept Learning and Equity Gap Reduction. Journal of Engineering Education, 97, 71–85. doi:10.1002/j.2168-9830.2008.tb00955.x  [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Mehalik, M.M. & Schunn, C., 2006. What constitutes good design? A review of empirical studies of design processes. International Journal of Engineering Education, 22 (3), 519–532. [Google Scholar]
 31. Meihholdt, C. & Murray, S. (1999). Why aren't there more women engineers? Journal of Women and Minorities in Science and Engineering, 5(3), 239-263. [Google Scholar]
 32. Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı: Ankara.  [Google Scholar]
 33. National Academy of Engineering (NAE). (2008). Changing the conversation: Messages for improving public understanding of engineering. Washington, D.C.: National Academies Press. [Google Scholar]
 34. National Academy of Engineering [NAE] & National Research Council [NRC] (2009). Engineering in K-12 education understanding the status and improving the prospects. Edt. Katehi, L., Pearson, G. & Feder, M. Washington, DC: National Academies Press. [Google Scholar]
 35. National Science Foundation, (NSF). (2014). NSF approved STEM fields. Retrieved from: https://www.btaa.org/docs/default-source/diversity/nsf-approved-fields-of study.pdf?sfvrsn=1bc446f3_2. [Google Scholar]
 36. Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). London: Sage. [Google Scholar]
 37. Sherriff, B. Salman Parlakay, E. (2017). FETEMM (STEM) uygulamalarinin besinci sinif ogrencilerinin sorgulayici ogrenmelerine, motivasyonlarina ve 'canlilar dunyasini gezelim ve taniyalim' unitesindeki akademik basarilarina etkisi. Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal University, Hatay. [Google Scholar]
 38. Sherriff, B.L. ve Binkley, L. (1997). The irreconcilable images of women, science, and engineering: A Manitoban program that is shattering the stereotypes. Journal of Women and Minorities in Science and Engineering, 3, 21-36. [Google Scholar]
 39. Silk, E. M., Schunn, C. D., & Strand, C. M. (2007). The impact of an engineering design curriculum on science reasoning in an urban setting. In: Proceedings of the National Association for Research in Science Teaching. New Orleans, LA, USA. 15-17. [Google Scholar]
 40. Wendell, K., & Lee, H.-S. (2010). Elementary students’ learning of materials science practices through instruction based on engineering design tasks. Journal of Science Education and Technology: Online First. [Google Scholar]
 41. Yıldırım, B. (2016). 7. Sınıf fen bilimleri dersine entegre edilmiş fen teknoloji mühendislik matematik (STEM) uygulamaları ve tam öğrenmenin etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 42. Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 2(2). [Google Scholar]
 43. Yıldırım, B. & Selvi M. (2017). STEM uygulamaları ve tam öğrenmenın etkileri üzerine deneysel bir çalışma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13 (2), 183-210.  [Google Scholar]
 44. Yıldırım, B. & Türk, C. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının STEM eğitimine yönelik görüşleri: uygulamalı bir çalışma. Trakya Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 195-213. [Google Scholar]
 45. Yıldırım, P. (2017b). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) entegrasyonuna ilişkin nitel bir çalışma. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 31-55. [Google Scholar]