International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 330-346

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Türk İslam Bilginleri

Özlem Ulu Kalın


Benzer Makaleler
Türkçe Ders Kitaplarında Milli Kimliğe İlişkin Unsurların İncelenmesi

Bora Bayram & Mehmet Elban
Cilt 11 Sayı 21

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarıyla “Yardımseverlik Değeri” Kazanmaları Hakkındaki Görüşleri

Cihan Kara, Ahmet Altıntaş & İbrahim Ferat Kaya
Cilt 11 Sayı 22

Birleştirme ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarına Etkisi

Aşkın Baydar & Ufuk Şimşek
Cilt 12 Sayı 23

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretimini Kolay Buldukları ve Zorlandıkları Üniteler

Halil Tokcan & Yavuz Topkaya
Cilt 12 Sayı 23

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kanıt Temelli Öğrenme Uygulamaları

Fisun Bozkurt
Cilt 12 Sayı 24

Fizik Ders Kitaplarının Modern Fizik Bölümlerinde Son Yıllarda Yapılan Değişimler Hakkında Uzman, Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Karşılaştırılması

Özlem Eryılmaz-Muştu & Ahmet İlhan Şen
Cilt 12 Sayı 24

Turizm için Mesleki Almanca Ders Kitapları

Erdal Ördek & Hasan Bolat
Cilt 12 Sayı 24

Sosyal Bilgiler Dersinde Tahmin, Gözlem, Açıklama (TGA) Yönteminin Kullanımı: Örnek Etkinlikler

Adem Beldağ & Mehmet Balcı
Cilt 12 Sayı 24

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eisner Eğitsel Eleştiri Modeline göre Değerlendirilmesi

Murat İnce & Özlem Kuuk Yavuz
Cilt 12 Sayı 26

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleği İle Öğretmen Atama Ve Yerleştirme Sistemine Yönelik Görüşleri

Fitnat Gürgil
Cilt 13 Sayı 27