International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(24) 133-155

Turizm için Mesleki Almanca Ders Kitapları

Erdal Ördek & Hasan Bolat

ss. 133 - 155   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.147.8   |  Makale No: MANU-1804-03-0003.R2

Yayın tarihi: Temmuz 27, 2018  |   Okunma Sayısı: 509  |  İndirilme Sayısı: 833


Özet

Turizmin çeşitli meslek kollarında çalışanlar ve çalışan adayları için mesleki Almanca öğrenimine yönelik çeşitli ders materyalleri mevcuttur. Ağırlıklı olarak ders kitabı biçiminde hazırlanan materyaller, günümüzün teknolojik gelişmeleri ile birlikte çeşitlilik kazanmıştır. Örgün öğrenimin yanı sıra çalışanlar için uzaktan öğrenim ve/veya bireysel öğrenim imkânı sağlayan öğrenme materyalleri de ön plana çıkmıştır. Öğrenen grubun veya bireyin ihtiyaçlarına ve özelliklerine uygun ders kitabını belirlemek, öğrenim sürecinin sağlıklı işleyebilmesi ve hedeflenen dilsel bilgi ve becerilerin edinilebilmesi için kilit öneme sahiptir. Satış odaklı kitap tanıtımları ve broşürler öğrenen ve öğretenleri uygun ders kitabını seçme konusunda yanılgıya düşürebilmektedir. Her kitabı satın alıp ayrıntılı olarak incelemek ise oldukça masraflı ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu çalışmada turizme yönelik mesleki Almanca öğretiminde kullanılmak üzere hazırlanmış olan ders kitapları ve yardımcı materyaller incelenmiş, kitaplarla ilgili ayrıntılı öğretimsel ve yöntembilimsel bilgiler ortaya konmuştur. Böylece ilgili öğrenci ve öğreticilere bu alanda ders kitabı seçiminde kolaylık sağlanması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Turizm için Almanca, Ders Kitabı İnceleme, Ders Kitabı Seçimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ordek, E. & Bolat, H. (2018). Turizm için Mesleki Almanca Ders Kitapları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), 133-155. doi: 10.29329/mjer.2018.147.8

Harvard
Ordek, E. and Bolat, H. (2018). Turizm için Mesleki Almanca Ders Kitapları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), pp. 133-155.

Chicago 16th edition
Ordek, Erdal and Hasan Bolat (2018). "Turizm için Mesleki Almanca Ders Kitapları". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (24):133-155. doi:10.29329/mjer.2018.147.8.

Kaynakça
 1. Acar, K., Tan, E., Balcı, U. (2017).Turizm Odaklı Almanca Ders Kitaplarının Ülke Bilgisi Bağlamında Analizi. International Journal of Languages’ Education and Teaching Volume 5, Issue 1, p. 651-672 [Google Scholar]
 2. Altürk, A./Yel, G./Yüksel, T. A./Balcı, U. (2016): Turizm Fakülte ve Yüksekokullarında Yabancı Dil Eğitimi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,ISSN:1308-2140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), 11/3, 139-150. [Google Scholar]
 3. Ataş,D., Genç,A. (2016). Research on Writing a Local Tourism Book for Germans. Journal of Language and Linguistic Studies, 12(2), 195-205. [Google Scholar]
 4. Ataş, D., Genç, A. (2017). Deutsch als Fremdsprache im Tourismus. Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/6, p. 31-54 [Google Scholar]
 5. Balcı, U. (2016): Turizm Lisans Öğrencilerinin Dil Eğitimi ile İlgili Sorunları ve Çözüm Önerileri. The Journal of Academic Social Science Studies, 50, Autumn II, 93-100. [Google Scholar]
 6. Cornelsen. (2014). Ja, gerne! Erişim: 4 Aralık 2016, http://www.cornelsen.de/erw/reihe/r-7686/ra/titel/9783060207329/back_link/search [Google Scholar]
 7. Cornelsen. (2005). Kommunikation im Beruf. Erişim: 5 Ocak 2017, http://www.cornelsen.de/erw/reihe/r-5120/ra-5984/titel/9783464212332  [Google Scholar]
 8. Çakır, M., Arabacıoğlu, B., Karasu, G., & Raabe, G. (2015). Die Lehrwerke für fremdsprachlichen Deutschunterricht im Bereich Tourismus an der Anadolu Universität. In M. Toprak, & A. O. Öztürk (Hrsg.), Migration und Kulturelle Diversität. Tagungsbeiträge des XII. Internationalen Türkischen Germanistik Kongresses , 153-162. [Google Scholar]
 9. Hanbay, O. (2014): Motive der Tourismus-Studierenden für die Wahl des Deutschen als zweite Fremdsprache. Route Educational and Social Science Journal, 1(3), 421-427. [Google Scholar]
 10. Hueber MiB. (2015). Menschen im Beruf. Erişim: 15 Ocak 2016, https://www.hueber.de/seite/pg_download_neu_mib [Google Scholar]
 11. İşigüzel, B. (2013): Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programlarındaki Mesleki Almanca Dersleri Üzerine Bir Araştırma. NWSA-Humanities, 4C0174, 8, (4), 363-371. [Google Scholar]
 12. Kast, B., & Neuner, G. (1994). Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt. [Google Scholar]
 13. Klett. (2016). Zimmer frei. Erişim: 27 Aralık 2016, http://www.klett-sprachen.de/zimmer-frei/r-388/254#reiter=titel&niveau=A1 [Google Scholar]
 14. Ördek, E.& Bolat, H. (2016). Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinin Turizm için Mesleki Almanca Öğretimindeki Yeterliliği. DİYALOG: Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, (2016/2), 104–115. [Google Scholar]
 15. İncelenen Ders Kitapları [Google Scholar]
 16. Barberis, P., & Bruno, E. (2001). Deutsch im Hotel-Gespräche führen. Ismaning: Hueber. [Google Scholar]
 17. Barberis, P., & Bruno, E. (2001). Deutsch im Hotel-Korrespondenz. Ismaning: Hueber. [Google Scholar]
 18. Cohen, U., & Grandi. N., (2012). Zimmer frei-Deutsch im Hotel Aktuelle Ausgabe. Berlin und München: Klett-Langenscheidt. [Google Scholar]
 19. Cohen, U., & Grandi, N. (2012). Herzlich willkommen-Deutsch in Restaurant und Tourismus. Berlin, München: Klett-Langenscheidt. [Google Scholar]
 20. Çakır, M. (2012). Turizm için Almanca I - Deutsch für Tourismus I. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 21. Çakır, M., & Arıkan, İ. (2009). Turizm için Almanca - Deutsch für den Tourismus. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 22. Çakır, M., (2013). Turizm için Almanca II – Deutsch für den Tourismus II. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 23. Çakır, M., (1996). Deutsch als Berufssprache in Hotel- und Gaststättengewer¬be (Turizm ve Otelcilik Almancası. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 24. Grunwald, A., (2014). Ja, gerne! Deutsch im Tourismus. Berlin: Cornelsen. [Google Scholar]
 25. İnce, V. M., (2011). Deutsch im Tourismus – Ein Lehrbuch mit Übungen für Anfänger. Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 26. Lévy-Hillerich, D., (2005). Kommunikation im Tourismus. Berlin: Goethe Institut, Fraus, Cornelsen. [Google Scholar]
 27. Schümann, A., Schurig, C., Schaefer, B., & van der Werff, F., (2015). Menschen im Beruf-Tourismus A1. München: Heuber Verlag. [Google Scholar]
 28. Schümann, A., Schurig, C., Schaefer, B., & van der Werff, F., (2015). Menschen im Beruf-Tourismus A2. München: Heuber Verlag. [Google Scholar]
 29. Uysal, M., & Göçmen, M. (2013). Deutsch für Mitarbeiter im Tourismus. Isparta: Fakülte Kitabevi. [Google Scholar]