International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2024, Cil. 18(47) 1-19

Mavisel Yener’in "Tırtıl Teyze" Öyküsünün Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi A2 Düzeyine Uyarlanması, Okuma Hızı ve Kavranabilirliği

Çağdaş Gür


History data not found...

No records were found for the article in e-journal management system. The article evaluation process may not have been carried out through the system. Please contact the publishing house for detailed information.