International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2022, Cil. 16(42) 66-79

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat İlgileri İle Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şeyda Alıcı & Orhan Taşkesen


History data not found...

No records were found for the article in e-journal management system. The article evaluation process may not have been carried out through the system. Please contact the publishing house for detailed information.