International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2017, Cil. 11(22) 53-66

Küreselleşen Dünyada Eğitimin Uluslararasılaştırılması İle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ozan Ceylan, Cihat Yağlı, Ahmet Onur Çobanoğlu & Salih Zeki Genç

ss. 53 - 66   |  Makale No: MANU-1712-15-0003.R1

Yayın tarihi: Aralık 24, 2017  |   Okunma Sayısı: 199  |  İndirilme Sayısı: 879


Özet

Thanks to the developing technology, the boundaries of our world, which started to become a small village, became narrower in time. We are in an era which technology, economy, politics and science are not only limited to the borders of the country, but affect the whole world. Especially intercultural interaction has reached the top. Now we are not only citizens of the country we live in, but also citizens of the world. In these days, as almost everything is internationalized, education has taken its share from this situation as well. The educational policies and programs of the countries are also prepared or at least they will have to be prepared in this way.

The aim of this research is to examine whether teachers have an idea about the internationalization of education in the globalizing world.

This research is a descriptive research. Çanakkale province is the study universe of the study. The sample is composed of public schools (primary schools and secondary schools) in Çanakkale. This research is limited to teachers working in public schools in Çanakkale. The interview form is used to collect data in the study. The validity and reliability of the interview form has been examined by experts in the field and then applied.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Eğitimin uluslararasılaştırılması


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ceylan, O., Yagli, C., Cobanoglu, A.O. & Genc, S.Z. (2017). Küreselleşen Dünyada Eğitimin Uluslararasılaştırılması İle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(22), 53-66.

Harvard
Ceylan, O., Yagli, C., Cobanoglu, A. and Genc, S. (2017). Küreselleşen Dünyada Eğitimin Uluslararasılaştırılması İle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(22), pp. 53-66.

Chicago 16th edition
Ceylan, Ozan, Cihat Yagli, Ahmet Onur Cobanoglu and Salih Zeki Genc (2017). "Küreselleşen Dünyada Eğitimin Uluslararasılaştırılması İle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 11 (22):53-66.

Kaynakça

  Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim              Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.

  Demirkıran, S., Özerdem, F. (2011). Uluslararasılaşma ve Türkiye’deki Üniversitelerin Uluslararasılaşma Anlayışları, “Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar” Kongresi, İstanbul.

  Erdem, A.R. (2002), Küreselleşme: Türk Yükseköğretimine Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kınıklı Kampüsü 2002, Denizli.

  Işık, M. (2014). Uluslararasılaşma (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

  Karasar, N. (2016). Bilimselaraştırma yöntemleri. Ankara:Nobel

  Kireçci, M., Bacanlı, H., Erişen, Y., Karadağ, E. vd. (2016). Türkiye’de yükseköğretimin uluslararasılaşması: bir endeks oluşturma çalışması. Eğitim ve Bilim, 41(187), 1- 28.

  Knight, J. (2008). Higher education in turmoil: The changing world of internationalization. Netherlands: Sense Publishers.

  Knight, J. (2015). Updated definition of internationalization. International higher education, (33).

  Paige, R.M., Mestenhauser, J.A. (1999). Internationalizing educational administration. Educational Administration Quarterly, 35(4), 500-517.

  Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara:Seçkin