International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2012, Cil. 6(11) 1-6

Siber Mağduriyet Ölçeği’nin İlk Psikometrik Bulguları

Osman Tolga Arıcak, Taşkın Tanrıkulu & Hüseyin Kınay

ss. 1 - 6   |  Makale No: mjer.2012.001

Yayın tarihi: Haziran 01, 2012  |   Okunma Sayısı: 575  |  İndirilme Sayısı: 1106


Özet

Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi insanların internete ve bilgisayara bağımlılığını gün geçtikçe artırmaktadır. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan sosyal ağlara gerek bilgisayar ve gerekse mobil aygıtlar aracılığıyla kolayca ulaşılmaktadır. Şirketlerin de ürettikleri mobil aygıtlara sosyal ağ ve internetin kullanımını artırıcı özellikler eklemesi giderek yaygınlaşan bir bilgi paylaşımını kaçınılmaz kılmaktadır. Bilgi paylaşımının aileler, okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından kontrol edilememesi teknoloji üzerinden zorbalık yapmaya imkân tanıyan yeni bir kavram ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın amacı, siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin tespitinin sağlanması ve hangi yollarla mağduriyet yaşandığını tespit etmek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir Siber Mağduriyet Ölçeği geliştirmektir. Ölçek, 24 maddeden oluşmaktadır. 532 öğrenciden elde edilen veriler üzerinde yapılan istatistiksel analizlerde ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Bu tek faktör toplam varyansın %30.17’sini oluşturmaktadır. Madde faktör yüklerinin .43 ile. 67 arasında değiştiği görülmüştür. Cronbach alfa katsayısı .89, test-tekrar test korelasyonu ise .75 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu değerlerden ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu yargısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, Ergenler, Faktör Analizi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Aricak, O.T., Tanrikulu, T. & Kinay, H. (2012). Siber Mağduriyet Ölçeği’nin İlk Psikometrik Bulguları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(11), 1-6.

Harvard
Aricak, O., Tanrikulu, T. and Kinay, H. (2012). Siber Mağduriyet Ölçeği’nin İlk Psikometrik Bulguları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(11), pp. 1-6.

Chicago 16th edition
Aricak, Osman Tolga, Taskin Tanrikulu and Huseyin Kinay (2012). "Siber Mağduriyet Ölçeği’nin İlk Psikometrik Bulguları". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (11):1-6.

Kaynakça
  1. Akbulut, Y., Şahin, Y. L., ve Erişti, B. (2010). Cyberbullying victimization among Turkish online social utility members. Journal of Educational Technology & Society, 13 (4), 192-201. [Google Scholar]
  2. Akbulut, Y., ve Eristi, B. (2011). Cyberbullying and victimisation among Turkish university students. Australasian Journal of Educational Technology, 27(7), 1155–1170. [Google Scholar]
  3. Arıcak, T., Siyahhan, S., Uzunhasanoglu, A., Saribeyoglu, S., Ciplak, S., Yilmaz, N., & Memmedov, C. (2008). Cyberbullying among Turkish adolescents. Cyberpsychology & Behavior, 11(3), 253-261. [Google Scholar]
  4. Arıcak, O. T. (2009). Psychiatric symptomatology as a predictor of cyberbullying among university students. Eurasian Journal of Educational Research, 34, 167-184. [Google Scholar]
  5. Arıcak, O.T.(2011).Siber zorbalık: Gençlerimizi bekleyen yeni tehlike. Kariyer Penceresi, 2(6):10-12. [Google Scholar]
  6. Arıcak, O.T., Kınay, H. ve Tanrıkulu, T. (2012). Siber Zorbalık Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 101-114. [Google Scholar]
  7. Büyüköztürk, Ş.(2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
  8. Hanewald, R. (2008). Confronting the pedagogical challenge of cyber safety. Australian Journal of Teacher Education, 33(3), 1-16. [Google Scholar]
  9. Olweus, D. (1999). Sweden. In P. K. Smith, Y. Morita, J. Junger-Tas, D. Olweus, R. Catalano & P. Slee (Eds.), The nature of school bullying: A cross national perspective (p. 7-27). London and New York: Routledge. [Google Scholar]
  10. Topçu, Ç., Erdur-Baker, Ö., & Çapa-Aydın, Y. (2008). Examination of cyberbullying experiences among Turkish students from different school types. CyberPsychology & Behavior, 11 (6), 643-648. [Google Scholar]