International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2022, Cil. 16(40) 19-40

Okul Bahçelerinin Düzenlenmesinde İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri

Ergün Kaya & Mustafa Aydın Başar

ss. 19 - 40   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2022.481.2   |  Makale No: MANU-2208-19-0003

Yayın tarihi: Haziran 30, 2022  |   Okunma Sayısı: 130  |  İndirilme Sayısı: 242


Özet

Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri için okul bahçesi düzenlemeleri önemli bir yere sahiptir. Bu düzenlemeler yapılırken de öğrencilerin istekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Çanakkale ve ilçelerinde uygulanan bu çalışma, ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin okul bahçelerinde neler görmek istediklerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, nitel ve nicel boyutlarıyla karma araştırma yöntemi ele alınmıştır. Örneklemde Çanakkale ve ilçelerindeki toplam 12 ilkokulun ve 12 ortaokulun öğrencileri çalışmaya dahil olmuştur. İlkokullarda 3. Sınıf öğrencileri, ortaokullarda ise 6. Sınıf öğrencileri yer almaktadır. Çalışmadaki ilkokul ve ortaokulların bu sınıflarında öğrenim gören toplam 414 öğrencinin boş bir kâğıda hayalini kurdukları okul bahçesini çizmeleri istenmiştir. Yapılan çizimlerin, görsel metin betimlemesiyle analiz ve değerlendirme sonuçları tablolar halinde gösterilmiştir. Tablolar eşliğinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin çizimlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Yine, çalışmadaki kız ve erkek öğrencilerin çizimlerinin benzer ve farklı yönleri ortaya çıkarılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin çizimleri değerlendirilerek yedi alana ayrılmıştır. Öğrencilerin yaptığı çizimler arasında en çok futbol sahası, ağaçlar, yüzme havuzu, basketbol sahası, salıncak, kantin, sağlık odası, oturma bankları, çiçekli alan ve çim zemin çizimleri yapılmıştır. Ayrıca, çizimler arasında meyve suyu-süt çeşmesi, at binme yeri ve buz pisti gibi farklı istekler de ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaya göre başta Çanakkale olmak üzere tüm Türkiye’de okul bahçelerinin düzenlenmesinde öğrencilerin de fikirlerinin alınması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul bahçesi, öğrenci çizimleri, cinsiyet


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kaya, E. & Basar, M.A. (2022). Okul Bahçelerinin Düzenlenmesinde İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16(40), 19-40. doi: 10.29329/mjer.2022.481.2

Harvard
Kaya, E. and Basar, M. (2022). Okul Bahçelerinin Düzenlenmesinde İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16(40), pp. 19-40.

Chicago 16th edition
Kaya, Ergun and Mustafa Aydin Basar (2022). "Okul Bahçelerinin Düzenlenmesinde İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 16 (40):19-40. doi:10.29329/mjer.2022.481.2.

Kaynakça
 1. 21st Century School Fund (2011). Developing great schoolyards  a handbook for elementary schools. October 2011. [Google Scholar]
 2. Akgül Gök, Z. (2012). İlköğretim okul bahçelerinin öğrencilerin tercihleri ve doğa bilinci gelişimini destekleyici yaklaşımlar doğrultusunda tasarımı: Isparta kenti örneği. Yüksek lisans tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi. [Google Scholar]
 3. Algan H. (2008). İlköğretim okul bahçelerinin tasarlanmasına paydaş katılımlı yaklaşım. Yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Adana.  [Google Scholar]
 4. Aslan, F. (2010). Okul öncesi eğitim kurumlarında dış mekân tasarımında çocukların beklentilerinin belirlenmesi. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 5. Başar, M. A. (2003). İlköğretim Kurumlarının Olanakları, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 6. Erözeren, H. (2019). İlkokul bahçelerinin mevzuata uygunluğu ve eğitim paydaşlarının okul bahçesinin kullanımına ilişkin görüşleri. Yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi. [Google Scholar]
 7. Kaçan, M.O., Halmatov, M. ve Kartaltepe, O. (2017). Okul öncesi eğitim kurumları bahçelerinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1, 60-70.  [Google Scholar]
 8. Karakaya, B. ve Kiper, T. (2013). Edirne kent merkezindeki bazı ilköğretim okul bahçelerinin peyzaj tasarım ilkeleri açısından mevcut durumunun belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10 (1). [Google Scholar]
 9. Millî Eğitim Bakanlığı, (2018). 2023 Eğitim Vizyonu. [Google Scholar]
 10. Özdemir, A. (2011). Bir okul bahçesinin değişimi: Bartın Akpınar İlköğretim Okulu peyzaj projesi, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1 (3), 267-278. [Google Scholar]
 11. Tandoğan, O. (2017). Çizimleri ile çocukların ideal okul bahçelerinin değerlendirilmesi. TMD Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 11, 21-40. [Google Scholar]
 12. Tepebağ, D. ve Aktaş Arnas, Y. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin okul bahçesini eğitsel amaçlı kullanımına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Erken çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 2 (2). [Google Scholar]