International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2013, Cil. 7(14) 1-18

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe ve Öğrenme Alanları İle İlgili Metaforları

Mustafa Ulusoy

ss. 1 - 18   |  Makale No: mjer.2013.005

Yayın tarihi: Aralık 01, 2013  |   Okunma Sayısı: 255  |  İndirilme Sayısı: 793


Özet

Bu araştırmada Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe ve öğrenme alanları (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) hakkında sahip oldukları metaforlar incelenmiştir. Araştırmaya toplamda 258 4. sınıf öğretmen adayı katılıp, kendilerine dağıtılan formlar üzerinde metaforlar üretmeleri istenmiştir. Üretilen metaforlar nitel ve nicel olarak incelenmiştir. Sonuçlar Türkçe, Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma başlıkları altında sunularak, 34 kategori altında toplamda 944 adet geçerli metafor olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmen adayları Türkçeyi en fazla Yapı ve Müzik kategorileri altında yer alan metaforlarla açıklamaya çalışmışlardır. Kadın ve erkek öğretmen adaylarının Türkçe ile ilgili ürettikleri metaforlar arasında yapılan karşılaştırmalar anlamlı bir ilişkinin olmadığını göstermiştir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının Türkçe ve öğrenme alanları ile ilgili sahip oldukları metaforlar hakkında ilk tanımlayıcı veriler elde edilmiş olmasına rağmen tekrar çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, Türkçe, metafor


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ulusoy, M. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe ve Öğrenme Alanları İle İlgili Metaforları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(14), 1-18.

Harvard
Ulusoy, M. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe ve Öğrenme Alanları İle İlgili Metaforları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(14), pp. 1-18.

Chicago 16th edition
Ulusoy, Mustafa (2013). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe ve Öğrenme Alanları İle İlgili Metaforları". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (14):1-18.

Kaynakça
 1. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2011). Sosyal bilimler için istatistik (7. baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 2. Lakoff, G., & Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil (Çeviren G. Y. Demir). İstanbul: Paradigma. [Google Scholar]
 3. Milli Eğitim Bakanlığı (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi. [Google Scholar]
 4. Nikitina, L., & Furuoka, F. (2008). "A language teacher is like..." Examining Malaysian students' perceptions of language teachers through metaphor analysis. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 5, 192-205. [Google Scholar]
 5. Saban, A. (2004). Prospective classroom teachers' metaphorical images of selves and comparing them to those they have of their elementary and cooperating teachers. International Journal of Educational Development, 24, 617-635. [Google Scholar]
 6. Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 281-326. [Google Scholar]
 7. Saban, A. (2010). Prospective teachers' metaphorical conceptualizations of learner. Teaching and Teacher Education, 26, 290-305. [Google Scholar]
 8. Saban, A., Kocbeker, B. N., & Saban, A. (2007). Prospective teachers' conceptions of teaching and learning revealed through metaphor analysis. Learning and Instruction, 17, 123-139. [Google Scholar]
 9. Shaw, D. M., & Mahlios, M. (2008). Pre-service teachers' metaphors of teaching and literacy. Reading Psychology, 29, 31-60. [Google Scholar]
 10. Shaw, D. M., & Mahlios, M. (2011). Literacy metaphors of pre-service teachers: Do they change after instruction? Which metaphors are stable? How do they connect to theories? Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 37, 77-92. [Google Scholar]
 11. Shaw, D. M., Barry, A., & Mahlios, M. (2008). Preservice teachers' metaphors of teaching in relation to literacy beliefs. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 14(1), 35-50. [Google Scholar]