International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2013, Cil. 7(13) 27-41

Anaokuluna Devam Eden Çocukların Oyun Davranışları ve Oyunlarında Ortaya Çıkan Zorbalık Davranışlarının İncelenmesi

Özge Metin-Aslan, Belma Tuğrul

ss. 27 - 41   |  Makale No: mjer.2013.004

Yayın tarihi: Haziran 01, 2013  |   Okunma Sayısı: 502  |  İndirilme Sayısı: 945


Özet

Bu araştırmanın amacı; anaokuluna devam eden çocukların oyunları sırasında ortaya çıkan zorbalık ve oyun davranışlarını gözlem yöntemi tekniği kullanarak; cinsiyet, kardeş durumu ve okul öncesi eğitimi alma süresine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Zorbalık ve oyun davranışlarının tespiti için Erken Çocukluk Dönemi Oyun ve Saldırganlık Gözlem Yöntemi geliştirilmiştir. Bu gözlem yönteminden elde edilen sonuçlara göre; fiziksel zorbalık davranış puanı yüksek olan çocukların fiziksel zorbalık davranışı, ilişkisel mağdur olma durumu, paralel oyun ve oyun dışı davranışlar cinsiyet değişkenine göre; sosyal yapı inşa oyun ise cinsiyet, kardeş durumu ve okul öncesi eğitimi alma süresinin ortak etkileşimine göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Diğer bir yönden ise; ilişkisel zorbalık davranışı puanı yüksek olan çocukların ise fiziksel zorbalık davranışı, sosyal yapı inşa oyunu ve oyun dışı davranışlar cinsiyet değişkenine göre farklılaştığı bulunmuştur

Anahtar Kelimeler: Akran Zorbalığı, Kurban Olma, Oyun Davranışı, Oyun Gözlemi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Metin-Aslan, O. & Tugrul, B. (2013). Anaokuluna Devam Eden Çocukların Oyun Davranışları ve Oyunlarında Ortaya Çıkan Zorbalık Davranışlarının İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(13), 27-41.

Harvard
Metin-Aslan, O. and Tugrul, B. (2013). Anaokuluna Devam Eden Çocukların Oyun Davranışları ve Oyunlarında Ortaya Çıkan Zorbalık Davranışlarının İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(13), pp. 27-41.

Chicago 16th edition
Metin-Aslan, Ozge and Belma Tugrul (2013). "Anaokuluna Devam Eden Çocukların Oyun Davranışları ve Oyunlarında Ortaya Çıkan Zorbalık Davranışlarının İncelenmesi". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (13):27-41.

Kaynakça
 1. Bakeman, R., & J. R. Brownlee. (1980). The strategic use of parallel play: A sequential analysis. Child Development, 51, 873-878. [Google Scholar]
 2. Baldry, A. C. & Farrington, D. P. (1999). Types of bullying among Italian school children. Journal of Adolescence, 22, 423-426. [Google Scholar]
 3. Bohannan, P. (1970). Divorce and After: An analysis of the emotional and social problems of divorce. Garden City, NY: Doubleday. [Google Scholar]
 4. Bjorkqvist, K., Lagerspetz, K. & Kaukiainen, A. (1992). Do girls manipulate and boys fight? Developmental trends in regard to direct and indirect aggression. Aggressive Behavior, 18, 117-127. [Google Scholar]
 5. Crick, N. R. & Grotpeter, J. K. (1995). Relational aggression, gender, and social-psychological adjustment. Child Development, 66, 710–722. [Google Scholar]
 6. Crick, N. R., Casas, J. F., & Mosher, M. (1997). Relational and overt aggression in preschool. Developmental Psychology, 33, 579–587. [Google Scholar]
 7. Erdinç S. (2009). Okul öncesi dönem çocuklarında fiziksel ve ilişkisel saldırganlığın çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Programı. [Google Scholar]
 8. Fekkes, M. F. Pijpers I., M., & Verloove-Vanhorick S. P. (2005). Bullying: who does what, when and where? Involvement of children, teachers and parents in bullying behavior. Health Education Research. 20(1), 81-91 [Google Scholar]
 9. Hennington, C., Hughes, J. N., Cavell, T. A., & Thompson, B. (1998). The role of relational aggression in identifying aggressive boys and girls. Journal of School Psychology, 36, 457-47. [Google Scholar]
 10. Kartal, H., & Bilgin, A. (2008). Öğrenci, veli ve öğretmen gözüyle ilköğretim okullarında yaşanan zorbalık. İlköğretim Online, 7(2), 485- 495. [Google Scholar]
 11. Lagerspetz, K. M., Bjorkqvist, J.K., & Peltonen, T. (1988). Is indirect aggression typical of females? Gender diffeiences in aggressiveness in 11-12-year-old children. Agressive Behavior, 14,303-315. [Google Scholar]
 12. Loukas, A., Paulos, S. K., & Robinson, S. (2005). Early adolescent social and overt aggression: Examining the roles of social anxiety and maternal psychological control. Journal of Youth and Adolescence, 34, 335-345. [Google Scholar]
 13. Maccoby, E.E. & Jacklin C.N. (1980). Sex differences in aggression: A rejoinder and reprise. Child Development, 51(4), 964-980. [Google Scholar]
 14. Olweus, D. (1999). Bullying prevention program. Boulder, CO: Center for the Study and Prevention of Violence, Institute of Behavioral Science, University of Colorado at Boulder. [Google Scholar]
 15. Ostrov, J. M., & Crick, N. R. (2005). Current directions in the study of relational aggression during early childhood. Early Education & Development, 16, 109-113. [Google Scholar]
 16. Ostrov, J. M., Crick, N. R., & Keating, C. F. (2005). Gender biased perceptions of preschoolers' behavior: How much is aggression and prosocial behavior in the eye of the beholder? Sex Roles, 52, 393-398. [Google Scholar]
 17. Ostrov, J. M., & Keating, C. F. (2004). Gender differences in preschool aggression during free play and structured interactions: An observational study. Social Development, 13, 255-277. [Google Scholar]
 18. Parten, M. (1932). Social play among preschool children. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 28(2), 136-147. [Google Scholar]
 19. Pellegrini, A. D. (2009). The role of play in human development. New York: Oxford University. [Google Scholar]
 20. Rubin, Kenneth H. (2001). The Play Observation Scale . Center for Children, Relationships, And Culture. University Of Maryland (Revised). [Google Scholar]
 21. Stephen S. Leff, Tracy C. and Thomas J. Power. (2004). Using participatory-action research to develop a playground-based prevention program. Journal of School Psychology, 42,3–21. [Google Scholar]
 22. Rubin H.K. (1993) The Waterloo Longitudinal Project: Correlates and consequences of social withdrawal from childhood to adolescence. K.H.Rubin & B. Asendorpf (Eds),Social withdrawal, inhibition, shyness in childhood, içinde (s: 291-314). Hillsdale, NJ: Erlbaum. [Google Scholar]
 23. Şen, M. & Arı, M. (2009). Okulöncesi sosyal davranış ölçeği-öğretmen formu’nun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 1-28. [Google Scholar]
 24. Uysal, H. (2011). Okul öncesi dönemde görülen akran zorbalığın bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye. [Google Scholar]
 25. Tomada G, & Schneider B.H. (1997). Relational aggression, gender, and peer acceptance: Invariance across culture, stability over time, and concordance among informants. Developmental Psychology,33, 601–609. [Google Scholar]
 26. Woods S. & Wolke, D. (2004). Direct and relational bullying among primary school children and academic achievement. Journal of School Psychology,42, 135 – 155. [Google Scholar]
 27. Wright, M .(2010). Exploring early bullying: play and aggression in a preschool classroom. Antioch University, New Hampshire Department of Clinical Psychology. Yayımlanmamış Doktora Tezi. [Google Scholar]