International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2012, Cil. 6(12) 17-24

Büyük Kas Motor Gelişim‐2 (TGMD‐2) Testinin Türk Çocuklarına Uyarlama Çalışması

Menekşe Boz & Abide Güngör Aytar

ss. 17 - 24   |  Makale No: mjer.2012.009

Yayın tarihi: Aralık 01, 2012  |   Okunma Sayısı: 1093  |  İndirilme Sayısı: 1234


Özet

(TGMD-2) Büyük Kas Motor Gelişim Testi-2’nin Türk çocukları için geçerliğini ve güvenirliğinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışma sonucunda “beyzbol vuruşu” maddesi nesne kontrolü becerisi alt testi ile ilişkisi 0.19 olarak bulunduğundan bu madde çıkarılmış ve 5-10 yaş grubundan 480 çocuk üzerinde uygulanan ölçeğin güvenirliği Croanbach Alpha değeri yaş gruplarına göre 0.87’nin üstünde, test tekrar test güvenirliği ise yaşlara göre 0 .85’in üzerinde bulunmuştur. Geçerlik için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarında, ölçekte bulunan maddelerin faktör yükleri yerdeğiştirme becerileri ve nesne kontrolü becerileri olarak iki boyuta ayrılmıştır. Yapılan bu çalışmanın sonucunda Büyük Kas Motor Gelişim Testi-2’nin Türk çocukları için geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Motor gelişim, temel hareket becerileri, geçerlik, güvenirlik


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Boz, M. & Aytar, A.G. (2012). Büyük Kas Motor Gelişim‐2 (TGMD‐2) Testinin Türk Çocuklarına Uyarlama Çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(12), 17-24.

Harvard
Boz, M. and Aytar, A. (2012). Büyük Kas Motor Gelişim‐2 (TGMD‐2) Testinin Türk Çocuklarına Uyarlama Çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(12), pp. 17-24.

Chicago 16th edition
Boz, Menekse and Abide Gungor Aytar (2012). "Büyük Kas Motor Gelişim‐2 (TGMD‐2) Testinin Türk Çocuklarına Uyarlama Çalışması". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (12):17-24.

Kaynakça
 1. Anderson, J.C. ve Gerbing, D.W. (1984) The effect of sampling error on convergence, improper solutions and goodness of fit indices for maximum likelihood comfirmatory factor analysis. Psychometrica, 49, 155‐173  [Google Scholar]
 2. Burton, A.W. ve Miller, D.E. (1998) Movement skill assessment. Champaign, IL: Human Kinetics.  [Google Scholar]
 3. Büyüköztürk, Ş. (2003) Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem A Yayıncılık.  [Google Scholar]
 4. Cole, D.A. (1987) Utility of Comfirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019‐1030  [Google Scholar]
 5. Gallahue, D.L. and Ozmun, J.G. (2006) Understanding motor development: ınfants, children, adolescents, adults. (6th Ed.) [International Edition], Mcgraw‐Hill Companies, 524 P., New York.  [Google Scholar]
 6. Langendorfer, S. J. and Roberton, M. A. (2002) Developmental profiles in overarm throwing: Searching for “attractors”, “stages”, and “constraints.” In J. E. Clark & J. H. Humphrey (Eds.). Motor Development: Research and Review, 2, (ss. 1‐25). Reston, VA:NASPE Publications.  [Google Scholar]
 7. Marsh , H.W., Balla, J.R. ve McDonald, R.P. (1988) Goodness‐of‐fit indexes in comfirmatory factor analysis: the effect of sample size. Psychology Bulletin, 103: 391‐410.  [Google Scholar]
 8. Simons, J., Daly, D., Theodorou, F., Caron, C., Simons, J. ve Andoniadou, E. (2008) Validity and reliability of the tgmd‐2 in 7‐10 year old flemish children with intellectual disability. Adapted Physical Activity Quarterly, 25(1): 71‐82.  [Google Scholar]
 9. Suomi, R., J. Suomi. (1997) Effectiveness of a training program with physical education students and experienced physical education teachers in scoring the test of gross motor development. Perceptual and Motor Skills. 84, 3: 771(8).  [Google Scholar]
 10. Thelen, E. and Ulrich, B. D. (1991) Hidden skills: a dynamical systems analysis of treadmill stepping during the first year. Monographs of The Society For Research in Child Development. 56, (1, Serial No. 223).  [Google Scholar]
 11. Ulrich, D. A. (2000) Test of gross motor development.(TGMD‐2) Texas:Pro.ed.  [Google Scholar]
 12. Valentine, N.C., Barbosa, M.L.L., Cini, G.W., Pick, R.K., Spessata, B.C. ve Balbinotti, M.A.A. (2008) Test of gross motor development: Expert validity, comfirmatory validity and internal consistence. Brazilian Journal of Kinanthropometry and Human Performance, 10:399‐404.  [Google Scholar]
 13. Wai‐Yin Pang, A. and Tik‐Pui Fong D., (2009) Fundamental motor skill proficiency of Hong Kong children aged 6‐9 years. Research İn Sports Medicine: An International Journal 17, Issue 3, Pages 125 – 144  [Google Scholar]
 14. Wiart, L., Darrah, J. (2001) Review of four tests of gross motor development. Developmental Medicine and Child Neurology, 43: 279‐285.  [Google Scholar]
 15. Wong, A.K.Y ve Cheung, S.Y. (2010) Confirmatory factor analysis of the test of gross motor development‐2. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 14: 202‐209.  [Google Scholar]